Một công ty mua bán nợ nợ gần 850 tỷ đồng

Mới đây, CTCP Mua bán nợ Thế hệ mới đã công bố thông tin tài chính năm 2023. Theo đó, tính tại thời điểm 31/12/2023, Công ty có vốn chủ sở hữu là 518,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với mức 513,9 tỷ đồng năm 2022.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu vào cuối năm 2023 đạt 1,63 lần, tương đương "gánh" 845,3 tỷ đồng nợ phải trả. Hệ số này đã giảm so với mức 2,32 lần vào cuối năm 2022.

Hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối quý I là 0,94 lần, tương đương dư nợ trái phiếu là 487,5 tỷ đồng. Con số này giảm so với mức 0,97 lần vào cuối năm 2022.

Doanh nghiệp mua bán nợ ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 50% so với năm 2022, đạt gần 4,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sụt giảm kéo theo tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 1,79% xuống 0,9%.

Một công ty mua bán nợ nợ gần 850 tỷ đồng
Các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty Mua bán Nợ Thế hệ Mới trong năm 2023

Công ty cổ phần Mua bán nợ Thế hệ mới được thành lập vào tháng 2/2017, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, mua bán nợ và tư vấn mua bán nợ. Doanh nghiệp có địa chỉ tại tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội ở Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tháng 3/2021, Công ty cổ phần Mua bán nợ Thế hệ mới tăng vốn điều lệ từ mức 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu không được công bố.

Người đại diện theo pháp luật và giữ chức danh giám đốc của Công ty cổ phần Mua bán nợ Thế hệ mới là ông Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1980).

Ông Nguyễn Văn Hạnh từng có mặt trong ban lãnh đạo cùng HĐQT của nhiều doanh nghiệp, như Thành viên HĐQT CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (HOSE: SMA) – miễn nhiệm năm 2020, CEO Chứng khoán VIX – miễn nhiệm năm 2018; Thành viên HĐQT CTCP DAP - VINACHEM từ năm 2020 - 2021.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn