Một CTCK sàn UPCoM đăng ký niêm yết HoSE, định giá P/B hiện tại ở mức 0,8x

Chứng khoán An Bình (ABW – UPCoM) đã thông qua nhiều nội dung quan trọng tại ĐHCĐ thường niên năm 2024. Theo đó, công ty sẽ nộp hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu lên sàn HoSE sau gần 1 năm đăng ký giao dịch trên UPCoM, thời gian chính thức sẽ được ABS thông báo sau.

Song song với kế hoạch chuyển sàn, ABS cũng dự kiến phát hành hơn 10 triệu cổ phiếu theo chương trình chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:1 nhằm bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ và đầu tư của công ty. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 101,15 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn sẽ được bổ sung cho hoạt động ký quỹ, ứng trước tiền bán và hoạt động đầu tư.

Đồng thời, ABS cũng sẽ phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 10% cho cổ đông có trong danh sách tại ngày chốt quyền.

Một CTCK sàn UPCoM đăng ký niêm yết HoSE, định giá P/B hiện tại ở mức 0,8x
Đại hội cổ đông ABS năm 2024

Năm 2024, ABS dự kiến phát hành và chào bán chứng quyền có đảm bảo. Hạn mức tối đa của chứng quyền có đảm bảo là 10% vốn khả dụng của công ty theo báo cáo tài chính quý gần nhất và tuân thủ theo hạn mức quy định của UBCKNN. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của ABS là đạt mốc 384 tỷ đồng doanh thu hoạt động (tăng 26% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế kỳ vọng tăng 33%, đạt 125 tỷ đồng.

Một CTCK sàn UPCoM đăng ký niêm yết HoSE, định giá P/B hiện tại ở mức 0,8x
Diễn biến giá cổ phiếu ABW từ khi lên sàn

Cổ phiếu ABW đang giao dịch ở mức 9.600 đồng/cp, khối lượng trung bình 52 tuần đạt hơn 360.000 cổ phiếu. Định giá P/B của ABW là 0,8x, so với P/B trung bình ngành hiện tại xấp xỉ 2.0x, nhiều cổ phiếu chứng khoán đầu ngành đang giao dịch ở mức P/B hơn 3.0x.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn