Một doanh nghiệp dệt may 'khoe' doanh thu hơn 900 tỷ, lượng đơn hàng dồi dào đến cuối năm

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã: TCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy doanh thu thuần đạt hơn 934 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn bán hàng của TCM ở mức 776 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng đáng kể, lần lượt 21% và 21%, đạt 38 tỷ đồng và 45 tỷ đồng. Chi phí tài chính đi ngang ở mức 19 tỷ đồng.

Trừ các khoản thuế, phí, Dệt may Thành Công báo lãi sau thuế hơn 62 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023, đây là thành tích tốt nhất so với 5 quý liền trước.

Một doanh nghiệp dệt may 'khoe' doanh thu hơn 900 tỷ, lượng đơn hàng dồi dào đến cuối năm
Lợi nhuận sau thuế của TCM qua các quý. Đơn vị: tỷ đồng

Tính đến cuối quý I/2024, tổng tài sản của TCM là gần 3.235 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 3.279 tỷ đồng hồi đầu năm. Nguyên nhân là do hàng tồn kho giảm 13%, còn 896 tỷ đồng, và tiền mặt cùng các khoản tương đương tiền giảm 1%, về gần 430 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm 8% so với đầu năm còn khoảng 1.162 tỷ đồng, do vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 9%, còn gần 578 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 mới đây, TCM thông qua mục tiêu doanh thu thuần năm 2024 là 3.707 tỷ đồng và lợi nhuận ròng hơn 161 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 21% so với năm trước. Như vậy, hết 3 tháng đầu năm công ty đã thực hiện được hơn 25% kế hoạch doanh thu và gần 39% mục tiêu lợi nhuận.

Cũng tại Đại hội, lãnh đạo Dệt may Thành Công cho biết, hiện đơn hàng quý II đã xác nhận được 85%, quý III nhận được 80%, theo tình hình này Công ty kỳ vọng hoàn thành mục tiêu năm 2024. Công ty cũng dự kiến tỷ lệ cổ tức là 12% bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu tùy theo tình hình thực hiện kinh doanh của Công ty.

TCM đã lên kế hoạch đầu tư vào nhà máy dệt SY Vina do TCM đang cần giấy phép nhuộm, SY Vina là nhà máy nhuộm hiện đang hoạt động nên việc mua lại nhà máy là giải pháp hiệu quả, tiết kiệm hơn với việc đầu tư mới nhà máy nhuộm ở Vĩnh Long, do đó việc mua lại SY Vina sẽ giúp Công ty có giấy phép luôn, giúp TCM mở rộng phân khúc sản phẩm sang mặt hàng vải dệt thoi để phát triển thêm đơn hàng sản phẩm may giá trị cao. Sản phẩm từ nhà máy SY Vina được xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn