Một doanh nghiệp thủy điện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ gần 110%

CTCP Thủy Điện A Vương (Mã AVC - UPCoM) thông báo ngày 12/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 4 năm 2023 tỷ lệ 47,89% (1 cổ phiếu được nhận 4.789 đồng). Ngày thanh toán là 25/5/2024.

Số tiền dự kiến chia trả cho đợt cổ tức này là hơn 325 tỷ đồng.

Mới nhất ngày 25/12/2023, Thủy điện A Vương đã chốt danh sách thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2023 với tỷ lệ 20,95% (1 cổ phiếu được nhận 2.095 đồng). Ngày thanh toán dự kiến là 14/3/2024. Số tiền dự kiến sẽ chi là hơn 157 tỷ đồng.

>> Thủy điện A Vương (AVC): Lãi quý 3 miệt mài dò đáy, lãi 9 tháng gấp 2,6 lần kế hoạch cả năm

Một doanh nghiệp thủy điện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ gần 110%
AVC là doanh nghiệp Top đầu về trả cổ tức bằng tiền năm 2023

Trước đó, AVC tại thời điểm cuối tháng 8 và cuối tháng 10/2023, AVC đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền các đợt 1, 2 năm 2023 với tỷ lệ lần lượt 15% và 25%; tổng số tiền đã chi là hơn 280 tỷ đồng.

Được biết, tại ĐHCĐ thường niên 2023, Thủy điện A Vương đã thông qua phương án tiết kiệm chi phí và tăng doanh thu để cổ đông có thể nhận cổ tức nhiều hơn (mức tối thiểu là 35%).

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng năm 2023, doanh nghiệp điện sàn UPCoM ghi nhận gần 500 tỷ đồng doanh thu thuần - giảm 33% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng giảm 172 tỷ về mức 281 tỷ đồng.

Được biết, AVC đặt mục tiêu 521 tỷ đồng doanh thu và 106,6 tỷ lãi sau thuế hợp nhất cho năm 2023. Như vậy, công ty sắp chạm mốc doanh thu đề ra trong khi vượt 164% kế hoạch lợi nhuận.

Dù kinh doanh sa sút song sức khỏe tài chính của Thủy điện A Vương vẫn tương đối lành mạnh. Công ty hiện có hơn 300 tỷ đồng tiền và khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn; nợ phải trả giảm về mức 112 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 1.605 tỷ (bao gồm 614 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân phối).

Theo báo cáo thường niên năm 2022, cổ đông lớn nhất của Thủy điện A Vương là Tổng CTCP Phát điện 2 - EVNGenco2 (Mã GE2) khi nắm giữ 87,45% vốn AVC. Tạm tính sau 4 đợt tạm ứng cổ tức (tỷ lệ 108,84%), GE2 có thể nhận về 667/762 tỷ đồng.

>> Thêm 10 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền đầu năm 2024

Xem thêm tại nguoiquansat.vn