Một doanh nghiệp thủy điện tạm ứng cổ tức năm 2023 với mức cao 'kỷ lục'

TD A vuong

Công trình Nhà máy thủy điện A Vương. Ảnh: A Vương.

CTCP Thủy điện A Vương (UPCOM: AVC) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 3 bằng tiền.

Cụ thể, Thuỷ điện A Vương sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20,95% (tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.095 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách là 25/12 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/12/2023.

Với hơn 75 triệu cổ phiếu được lưu hành, Thủy điện A Vương ước tính chi hơn 157 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào 14/3/2024.

Trước đó, hồi cuối tháng 8 và 10/2023, công ty đã chi hơn 373 tỷ đồng để trả 2 đợt cổ tức với tổng tỷ lệ 49,7% bằng tiền. Tính ra, tổng tỷ lệ cổ tức mà Thủy điện A Vương trả trong năm 2023 là 70,65% bằng tiền mặt. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Trước đó, các cổ đông Thủy điện A Vương tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của AVC đã thông qua trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ tối thiểu 35% bằng tiền. Sau 3 lần tạm ứng, công ty đã vượt kế hoạch đề ra.

Kể từ khi trở thành công ty đại chúng, Thủy điện A Vương duy trì việc trả cổ tức hàng năm bằng tiền mặt, với tỷ lệ tăng dần. Đáng chú ý, công ty này đã có 2 năm liên tiếp (2021 và 2022) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%.

CTCP Thủy điện A Vương (thành lập vào cuối năm 2007) được biết đến là chủ đầu tư dự án Thủy điện cùng tên thuộc xã Macooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, với tổng vốn đầu tư trên 3.800 tỷ đồng, công suất 210MW. 

Tính đến ngày 30/6/2023, vốn điều lệ công ty đạt hơn 750 tỷ đồng, với các cổ đông góp vốn gồm: Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGenco2) sở hữu 87,45% vốn; ông Đặng Thanh Bình - Thành viên HĐQT nắm 7,39% vốn. Các cổ đông khác chỉ chiếm tỷ lệ 5,16.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu Thủy điện A Vương đạt gần 500 tỷ đồng, giảm hơn 32,8%; và lợi nhuận ròng giảm 38% về mức 281 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản công ty tại ngày 30/9/2023 đạt 1.717 tỷ đồng, giảm 7,4% so với đầu năm. Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả nghiệp 112 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn.

Xem thêm tại nhadautu.vn