Mua chui cổ phiếu, một công ty bị phạt 125 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 497/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Thiết bị Điện (Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công ty này đã thực hiện công bố thông tin về việc chào mua công khai không đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, CTCP Thiết bị Điện đã chào mua công khai 6.879.996 cổ phiếu TBD của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh, dẫn đến khối lượng nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch cùng người có liên quan tăng từ 8.088.137 cổ phiếu lên 14.968.133 cổ phiếu TBD. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cùng người có liên quan sau giao dịch tăng từ 24,95% lên 46,17% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh.

Tuy nhiên, CTCP Thiết bị Điện đã không thực hiện công bố thông tin về việc chào mua công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Ngày kết thúc đợt chào mua là ngày 31/8/2023 nhưng đến ngày 12/9/2023, HNX mới nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu TBD của Công ty.

Với vi phạm này, CTCP Thiết bị Điện bị xử phạt hành chính số tiền 125 triệu đồng, theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cách đây 1 năm, cổ phiếu THI của CTCP Thiết bị Điện cũng đã bị hủy niêm yết tại sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo Quyết định số 238/QĐ-SGDHCM ngày 29/5/2023.

Từ ngày 29/6/2023, HOSE và HNX công bố loại bỏ cổ phiếu THI ra khỏi rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index.

Xem thêm tại tapchitaichinh.vn