NBB: Sau 1 năm làm ăn khó khăn, đồng loạt bán vốn tại các công ty con

Cụ thể, Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi đăng ký lần đầu vào ngày 30/7/2003 sẽ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng trước ngày 30/6/2024. Đơn vị này có vốn điều lệ 45 tỷ đồng và địa chỉ nằm tại tỉnh Quảng Ngãi. 

Công ty hoạt động chính là quản lý và khai thác mỏ đá Thọ Bắc và mỏ đá Núi Máng tại tỉnh Quảng Ngãi; và thi công, xây lắp nhận thầu xây dựng công trình, các dự án ở tỉnh và địa phương khác. Thời điểm 31/12/2023, Năm Bảy Bảy đang sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi. 

Ở diễn biến khác, doanh nghiệp này cũng đã có văn bản về việc trình Đại hội đồng cổ đông cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật  Thành phố Hồ Chí Minh (CII) mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy từ Công ty cổ phần xây dựng (NBB).

Qua đó, doanh nghiệp này xin phép Đại Hội đồng cổ đông cho phép CII mua cổ phiếu của NBB mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể, đối tượng nhận chuyển nhượng là Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM và đối tượng chuyển nhượng là Công ty cổ phần xây hạ tầng CII.

Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng là hơn 12 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 12% lượng cổ phiếu của NBB.

NBB cũng đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu dự kiến là 640 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sẽ là 18 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần lũy kế năm 2023 của NBB đạt 293 tỷ đồng, giảm 37% so với năm trước và thấp nhất trong vòng 7 năm qua (kể từ sau 2016). Nguyên do là hoạt động kinh doanh bất động sản giảm 41%, đạt 257 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cả năm đạt 120 tỷ đồng, giảm 47%. Biên lợi nhuận gộp đạt 40,9%.

Doanh thu tài chính là trụ cột trong năm qua, đạt 353 tỷ đồng, tăng 2,3 lần. Song với chi phí tài chính lên tới 322 tỷ đồng, tăng 24%; chi phí quản lý 63 tỷ đồng, tăng 50%; và khoản lỗ khác 42 tỷ đồng; NBB chỉ có lợi nhuận trước thuế 42 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8 tỷ đồng.

Mặc dù về so sánh, lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2023 của NBB có sự tăng trưởng so với năm trước, lần lượt tăng 82% và tăng 12%, song về bản chất, đây là mức lợi nhuận rất thấp - thấp thứ 2 trong vòng 17 năm qua (kể từ sau 2006), tức chỉ lớn hơn năm 2022 khoảng 1 tỷ đồng. 

Năm 2023, NBB đặt mục tiêu doanh thu 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 20,5 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 36,6% mục tiêu doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận.

Xem thềm bài viết: Quảng Ngãi: CII rút khỏi Khu dân cư Sơn Tịnh, Khu Bắc Thủ Thiêm vào thế chân

Xem thêm tại vietnamfinance.vn