NDP: Chủ tịch vừa bán bớt cổ phiếu, 2 em ruột lại đăng ký mua vào

Tại CTCP Dược phẩm 2/9 (UPCoM: NDP), ông Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT vừa bán ra 600,000 cp. Đáng chú ý, 2 người em của vị lãnh đạo lại muốn mua vào đúng lượng cổ phiếu này.

NDP: Chủ tịch vừa bán bớt cổ phiếu, 2 em ruột lại đăng ký mua vào

Tại CTCP Dược phẩm 2/9 (UPCoM: NDP), ông Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT vừa bán ra 600,000 cp. Đáng chú ý, 2 người em của vị lãnh đạo lại muốn mua vào đúng lượng cổ phiếu này.

Sau khi bán cổ phiếu trong 2 ngày 05 và 06/05, Chủ tịch Thắng hạ sở hữu từ 2.3 triệu cp (20.9%) xuống còn 1.7 triệu cp (15.5%).

Ở chiều ngược lại, ông Ngô Phạm Việt và bà Ngô Thị Giáng Hương đăng ký mua 300,000 cp mỗi người từ ngày 12/05-10/06 (tổng cộng 600,000 cp).

Nếu giao dịch thành công, 2 người em ruột của ông Thắng sẽ tăng sở hữu lên lần lượt 4.7% và 3.7%.

Cổ phiếu NDP rất kém thanh khoản trên thị trường, thị giá hiện đứng ở mức 22,500 đồng/cp (chốt phiên 10/05).

Duy Na

FILI