BCTC 2023 NDP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 16 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 17,84% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 6,08%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 111 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 25,78% và chi phí quản lý giảm 23,74%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây