Người nhà lãnh đạo Hoá chất Đức Giang (DGC) mua vào 17.500 cổ phiếu nhưng không đăng ký

Người nhà lãnh đạo Hoá chất Đức Giang (DGC) mua vào 17.500 cổ phiếu nhưng không đăng ký

Ngày 15/2/2024, ông Lưu Hoàng Đức, em trai ông Lưu Bách Đạt, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hoá chất Đức Giang đã mua vào 17.500 cổ phiếu DGC để nâng sở hữu từ 0 cổ phiếu, lên 17.500 cổ phiếu, tương đương 0,0046% vốn điều lệ.

Điểm đáng lưu ý, trước thời điểm giao dịch, ông Lưu Hoàng Đức không đăng ký mua cổ phiếu mà thực hiện mua.

Được biết, theo điểm a và b, Điều 33 của Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định: “a) Trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối thiểu 03 ngày làm việc, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII hoặc Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này; b) Thời hạn thực hiện giao dịch không được quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch. Người nội bộ và người có liên quan phải thực hiện theo thời gian, khối lượng, giá trị do Sở giao dịch chứng khoán đã công bố thông tin và chỉ được thực hiện giao dịch đầu tiên vào ngày giao dịch liền sau ngày có thông tin công bố từ Sở giao dịch chứng khoán”.

Lý giải việc mua cổ phiếu mà không đăng ký, ông Lưu Hoàng Đức cho biết: “Do tôi không hiểu biết về việc phải công bố thông tin khi thực hiện giao dịch mua cổ phiếu DGC nên tôi đã đặt mua 17.500 cổ phiếu trong ngày 15/2. Đây là lần đầu tiên tôi mắc sai sót này, tôi xin báo cáo giải trình tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và Tập đoàn Hoá chất Đức Giang”.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Tập đoàn Hoá chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt 2.387,7 tỷ đồng, giảm 23,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 745,7 tỷ đồng, giảm 33,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 41,4%, về 32,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 39,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 504,88 tỷ đồng, về 784,49 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 1,6%, tương ứng giảm 3,21 tỷ đồng, về 194,31 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 52,7%, tương ứng giảm 39,66 tỷ đồng, về 35,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 31,6%, tương ứng giảm 66,79 tỷ đồng, về 144,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù Công ty đã tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 33,6%, nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận gộp lao dốc.

Luỹ kế trong năm 2023, Tập đoàn Hoá chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt 9.747,9 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 3.250,4 tỷ đồng, giảm 46,2% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2023, Công ty Hóa chất Đức Giang đặt kế hoạch doanh thu 10.875 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ là 3.000 tỷ đồng, giảm 50,3% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc năm 2023, Công ty Hoá chất Đức Giang hoàn thành 108,3% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/2, cổ phiếu DGC tăng 1.100 đồng, lên 96.600 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn