Nhiều cổ phiếu vào diện cảnh báo trên HNX và UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đưa cổ phiếu SPC của Bảo vệ Thực vật Sài Gòn vào diện cảnh báo từ ngày 22/3. Nguyên do là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại cuối năm 2023 là số âm, căn cứ báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán 2023.

Đây cũng là nguyên nhân HNX đưa BTS của Xi măng Vicem Bút Sơn vào diện cảnh báo, hiệu lực ngày 21/3.

Trong nhóm cổ phiếu niêm yết, HNX còn duy trì diện cảnh báo đối với PPE của Tư vấn Đầu tư PP Enterprise. Nguyên do tương tự khi doanh nghiệp báo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2023 là số âm, theo BCTC năm đã kiểm toán.

Đối với thị trường UPCoM, HNX duy trì diện cảnh báo đối với NOS của Vận tải và Thương mại Phương Đông, do BCTC bị tổ chức kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên. NOS cùng bị duy trì hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch phiên thứ Sáu hàng tuần) do vốn chủ sở hữu âm.

HNX cũng duy trì hạn chế giao dịch đối với PVR của Đầu tư PVR Hà Nội do kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2023; công ty ngừng hoạt động.

Song song đó, HNX duy trì diện cảnh báo đổi với DHB của Phân đạm, Hóa chất Hà Bắc và DDM của Hàng hải Đông Đô, HJC của Hòa Việt, cùng nguyên nhân là BCTC bị tổ chức kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ 3 năm liên tiếp trở lên; LO5 của Lilama 5 do vốn chủ sở hữu âm.

Các cổ phiếu rơi vào diện cảnh báo, kiểm soát đồng thời sẽ bị đưa vào danh sách không được cấp ký quỹ (margin).

Chiều ngược lại, HNX đưa MAC của Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải đã ra khỏi diện kiểm soát, trở lại trạng thái bình thường từ 18/3, BSG của Xe khách Sài Gòn ra khỏi diện cảnh báo từ 19/3.

Xem thêm tại vietnambiz.vn