Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vì 'ém' báo cáo về trái phiếu

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hải Phòng bị phạt 85 triệu đồng vì không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật đối với: Báo cáo tài chính bán niên 2022; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022.

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vì 'ém' báo cáo về trái phiếu ảnh 1

Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 doanh nghiệp.

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Địa Ốc Xanh cũng bị phạt 85 triệu đồng vì không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, gồm các báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; báo cáo tài chính bán niên năm 2021; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021.

Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê bị phạt 120 triệu đồng vì lỗi công bố thông tin. Trong đó, 60 triệu đồng là tiền phạt với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn với một số tài liệu trong năm 2021, 2022, như giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế, báo cáo tài chính kiểm toán, giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán…

Ngoài ra, công ty này còn thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn đối với các tài liệu của đợt trái phiếu riêng lẻ gồm: báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tình hình tài chính năm 2021, báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn năm 2021.

60 triệu đồng còn lại là tiền phạt đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật tại báo cáo thường niên 2021, 2022; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, 2022 cũng trình bày không đầy đủ các thông tin về giao dịch của công ty với người nội bộ, người có liên quan, công ty con, công ty liên kết. Báo cáo năm 2021 chưa trình bày về vay mượn tiền với Công ty cổ phần Khoáng sản Minh Cầm so với báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã được soát xét. Báo cáo năm 2022 chưa trình bày về giao dịch góp vốn đầu tư với CTCP Thương mại & Du lịch Tân Việt An, chuyển nhượng cổ phần...

Xem thêm tại tienphong.vn