Nhiều doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ hàng chục % trong tuần 29/4-3/5

Ngày 14/5/2024, CTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: FHS) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.200 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/5/2024.

Ngày 20/5/2024, CTCP VinaPrint (UPCoM: VPR) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/5/2024.

Ngày 17/5/2024, CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 (HoSE: DRL) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.800 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/5/2024.

Ngày 3/6/2024, CTCP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (UPCoM: HMG) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/5/2024.

Ngày 10/6/2024, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (HoSE: MIG) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/5/2024.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn