17:48, 06/06/2022

NHT: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được kiểm toán

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được kiểm toán như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE