NHT: Ông Đinh Công Hướng được bổ nhiệm giữ chức Thành viên BKS thay Ông Võ Văn Biên

NHT: Ông Đinh Công Hướng được bổ nhiệm giữ chức Thành viên BKS thay Ông Võ Văn Biên

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa thông báo thay đổi nhân sự BKS như sau:

HOSE


Tài liệu đính kèm