17:58, 04/05/2022

NHT: Ông Đinh Công Hướng được bổ nhiệm giữ chức Thành viên BKS thay Ông Võ Văn Biên

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa thông báo thay đổi nhân sự BKS như sau:


     

    Tài liệu đính kèm