Nhựa Pha Lê (PLP) được ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 14/9

Nguyên nhân do kết luận của kiểm toán viên tại BCTC bán niên được soát xét năm 2023 là chấp nhận toàn phần, thuộc trường hợp chứng khoán được ra khỏi diện cảnh báo theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, HOSE đưa PLP vào diện cảnh báo từ 17/04/2023 do đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với việc PLP ghi nhận khoản công nợ phải thu của cá nhân Nguyễn Thị Phương số tiền 115 tỷ đồng để thực hiện thỏa thuận hợp tác đầu tư. Đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính kiểm toán, đơn vị kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá tính phù hợp của số phải thu này cũng như những điều chỉnh cần thiết (nếu có) liên quan vấn đề này đến các khoản mục trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty.

PLP giải trình, tại thời điểm 31/12/2022, Công ty có đầu tư một số dự án, trong đó có khoản hợp tác đầu tư với bà Nguyễn Thị Phương để mua cổ phần của CTCP Đầu tư Bất động sản Hoàng Minh. Tuy nhiên, do trong quá trình mua và gặp một số vấn đề phát sinh nên Công ty chưa thể hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án trước thời điểm 31/12/2022.

Đến BCTC kiểm toán bán niên năm 2023, kiểm toán đã không còn đưa ra ý kiến về vấn đề này của PLP.

Về tình hình kinh doanh của Nhựa Pha Lê, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.174 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế âm gần 94 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 38,3 tỷ đồng.

Công ty giải trình, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu doanh nghiệp giảm do tình hình kinh tế suy thoái chung, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ hàng hoá suy giảm, cùng với đó, trong kỳ đơn vị ghi nhận khoản lỗ từ việc thoái vốn đầu tư vào Công ty con là CTCP Hoàng Gia Pha Lê, dẫn đến lỗ sau thuế.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch sáng ngày 13/09, cổ phiếu PLP đang tăng 1,37%, lên 5.180 đồng/CP.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn