Nhựa Tân Đại Hưng lỗ quý 2 hơn 41 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2023 vừa công bố, CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (HOSE: TPC) lỗ ròng quý 2 hơn 41 tỷ đồng, đánh dấu hai quý liên tiếp lỗ ròng trong nửa đầu 2023.

Nhựa Tân Đại Hưng lỗ quý 2 hơn 41 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2023 vừa công bố, CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (HOSE: TPC) lỗ ròng quý 2 hơn 41 tỷ đồng, đánh dấu hai quý liên tiếp lỗ ròng trong nửa đầu 2023.

Kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 của TPC
Đvt: Tỷ đồng

TPC cho biết sản lượng bán hàng quý 2 đạt 3,382 tấn, giảm gần 35% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, sản lượng bán hàng xuất khẩu giảm 2,001 tấn, tương ứng giảm gần 66%; thị trường trong nước cũng giảm 210 tấn. Việc này dẫn đến doanh thu thuần quý 2 rơi một nửa còn hơn 140 tỷ đồng.

TPC cho biết giá vốn hàng bán ở mức cao do chịu ảnh hưởng còn tồn đọng từ quý 4/2022 như giá nguyên vật liệu, lãi vay ngân hàng vẫn còn cao. Kết quả, Công ty lỗ gộp hơn 26 tỷ đồng.

Song song đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt gần 3 tỷ đồng và 5 tỷ đồng, giảm 83% và 13% so với cùng kỳ. Mặt khác, chi phí tài chính cũng giảm đáng kể 67% xuống còn gần 3 tỷ đồng, nhưng chi phí lãi vay lại tăng 40% lên hơn 2 tỷ đồng.

Quý 2, TPC lỗ ròng hơn 41 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 3 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh quý 2, TPC cho biết “doanh thu thu về không đủ bù chi phí cố định và duy trì sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động, thanh lý hàng tồn kho, sản phẩm để lâu bị hỏng do khách hàng hủy đơn hàng".

Ngoài ra, còn những yếu tố khách quan, ảnh hưởng bởi lạm phát kinh tế thế giới và trong nước, thị trường bao bì dệt cạnh tranh khốc liệt, nhu cầu tiêu dùng cả thị trường thế giới và trong nước ngày càng giảm nhiều.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 281 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ; lỗ ròng gần 50 tỷ đồng. Với kết quả này, TPC thực hiện được gần 69% kế hoạch doanh thu, nhưng vẫn còn khoảng xa để đạt mục tiêu lãi sau thuế 10 tỷ đồng năm 2023.

Nguồn: TPC

Cuối quý 2, quy mô tài sản TPC xấp xỉ 474 tỷ đồng, giảm 26% so với đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho gần 122 tỷ đồng, chỉ còn một nửa đầu năm. Ngoài ra, TPC còn ghi nhận 105 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, trong đó ngắn hạn 88 tỷ đồng và dài hạn 17 tỷ đồng.

Phía đối ứng, nợ phải trả (hoàn toàn là nợ ngắn hạn) ở mức 188 tỷ đồng, giảm 38% so với đầu năm; vay nợ ngắn hạn 143 tỷ đồng, giảm 24%.

Kha Nguyễn

FILI