Những doanh nghiệp “đội sổ” nợ thuế tại Quảng Trị

Cục Thuế tỉnh Quảng Trị vừa công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước.

Theo danh sách này, tính đến ngày 28/4/2023, Quảng Trị có 75 doanh nghiệp có số tiền thuế nợ với tổng số tiền (tại thời điểm ngày 31/ 3/2023) là hơn 76 tỷ đồng. Cụ thể, Cục thuế tỉnh Quảng Trị đã tiến hành cưỡng chế nợ bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 17 doanh nghiệp.

Trong đó, nhiều doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn khi  có số tiền nợ thuế lên đến hàng trăm triệu đồng như Công ty cổ phần May Cam Lộ (hơn 753 triệu đồng), Chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế tại Quảng Trị (hơn 870 triệu đồng), Công ty cổ phần May Quảng Trị (hơn 1,3 tỷ đồng), Công ty cổ  phần Việt Trung (địa chỉ xã Cam An, huyện Cam Lộ, nợ hơn 10,5 tỷ đồng)

Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị có 10 doanh nghiệp có số tiền nợ thuế (không đề cập biện pháp cưỡng chế) trên 1 tỷ đồng. Các doanh nghiệp này gồm Công ty cổ phần Năng lượng Quảng Trị (hơn 1,228 tỷ đồng), Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 2 (hơn 1,37 tỷ đồng), Công ty cổ phần Khoáng sản Quảng Trị (hơn 1,843 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Lâm Sản Khánh Hân (hơn 1,959 tỷ đồng), Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Đông Hà (hơn 2 tỷ đồng), Công ty cổ phần Bia Quốc tế TTC (hơn 2,245 tỷ đồng), Công ty cổ phần Bắc Trung Bộ (hơn 4,9 tỷ đồng), Công ty cổ phần Khoáng sản Hiếu Giang (5,4 tỷ đồng).

Đáng chú ý, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Trị có số tiền nợ thuế hơn 15 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà tại Quảng Trị nợ thuế hơn 19,77 tỷ đồng (đều tính đến cuối tháng 3/2023).

Theo thông tin từ Cục Thuế Quảng Trị lũy kế đến hết quý I/2023 thu nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được 709,4 tỷ đồng, đạt 21,3 % dự toán pháp lệnh, đạt 20,9% dự toán HĐND tỉnh.

Năm 2022, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ước thực hiện được hơn 3.990 tỉ đồng, đạt 143,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 98,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số ước thực hiện được trên 2.627 tỉ đồng, đạt 125,7% so với dự toán pháp lệnh, đạt 112,8% dự toán HĐND tỉnh, bằng 97,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm nay, Cục Thuế Quảng Trị đã chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế tập trung rà roát tránh tình trạng bỏ sót nguồn thu, quản lý chặt chẽ công tác quản lý hộ, cá nhân kinh doanh, kinh doanh vận tải tư nhân, thương mại điện tử, xây dựng cơ bản tư nhân.

Các chi cục thuế tăng cường công tác quản lý, đôn đốc thu nợ thuế và thực hiện các biện pháp thu nợ theo quy định pháp luật; kiên quyết thực hiện cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế chây ỳ nợ thuế, hạn chế nợ thuế mới phát sinh trong năm.

Cùng với đó, cơ quan thuế triển khai quyết liệt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế; công khai người nộp thuế nợ tiền thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng lộ trình giảm nợ giao các chi cục thuế theo từng mốc thời gian cụ thể.

Cục Thuế tỉnh Quảng Trị cũng đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và 10 giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2023. Trong đó, tập trung tăng cường quản lý, khai thác tốt các nguồn thu; chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan tuyên truyền về các chính sách thuế. Nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử.

Xem thêm tại vneconomy.vn