Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, NSH Petro dự kiến chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 103% số cổ phần đang lưu hành. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 76% giá cổ phiếu PSH chốt phiên 10/5 (5.680 đồng/cổ phiếu).

NSH Petro muốn huy động 1.300 tỷ đồng để mua nguyên, vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
Sau phát khi hành thành công, vốn điều lệ của NSH Petro dự kiến tăng từ 1.262 tỷ đồng lên 2.562 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024 và quý I/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời điểm cụ thể do hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định.

Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Số lượng nhà đầu tư chào bán không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.

Theo NSH Petro, toàn bộ 1.300 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán dự kiến dùng để mua nguyên, vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, NSH Petro đề ra mục tiêu doanh thu thuần 14.556 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 328 tỷ đồng, tăng lần lượt 238% và 692% so với thực hiện 2023.

Kết thúc quý I/2024, công ty đạt 476 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 88% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế âm 29 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 199 tỷ đồng.