16:51, 08/07/2022

NTH: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTH của CTCP Thủy điện Nước Trong như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: Thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty
            - Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 16/08/2022
            - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong tại Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

  HNX