Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 11-15/3

Ngày 21/3/2024, CTCP Thủy điện Miền Nam (HoSE: SHP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/3/2024.

Ngày 27/3/2024, CTCP Thủy điện Nước Trong (HNX: NTH) trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/3/2024.

Ngày 27/3/2024, CTCP Sơn Đồng Nai (HNX: SDN) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/3/2024.

Ngày 29/3/2024, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 700 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/3/2024.

Ngày 29/3/2024, CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HoSE: BTP) trả cổ tức bằng tiền, 2.647 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/3/2024.

Ngày 1/4/2024, CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE: CII) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 400 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/3/2024.

Ngày 3/4/2024, CTCP Công viên nước Đầm Sen (HoSE: DSN) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/3/2024.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 11-15/3
Tới đây, nhiều doanh nghiệp sẽ chốt danh sách trả cổ tức các đợt năm 2022, 2023 bằng tiền như CII, PNJ, NT2,…

Ngày 12/4/2024, CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (HoSE: LAF) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/3/2024.

Ngày 26/4/2024, CTCP Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội (HNX: EBS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/3/2024.

Ngày 12/4/2024, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/3/2024.

Ngày 2/5/2024, CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam (HNX: SMN) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.100 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/3/2024.

>> VN-Index giảm 21 điểm mở ra cơ hội 'lên tàu'

Xem thêm tại nguoiquansat.vn