Ông Đặng Thành Tâm muốn bán ra 25 triệu cổ phiếu Saigontel (SGT)

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã SGT) đăng ký bán ra 25 triệu cổ phiếu SGT, giảm sở hữu từ 35,06 triệu cổ phiếu (23,69% vốn điều lệ), về 10,06 triệu cổ phiếu (6,8% vốn điều lệ) và dự kiến thực hiện từ ngày 6/5 đến ngày 4/6.

Ngược lại, cùng thời gian, CTCP Đầu tư Phát triển DTT, tổ chức liên quan của Chủ tịch Đặng Thành Tâm đăng ký mua 25 triệu cổ phiếu SGT, nâng sở hữu từ 0 lên 25 triệu cổ phiếu (16,89% vốn điều lệ).

Như vậy, với việc cùng là bên liên quan, cùng đăng ký mua và bán cùng thời gian và khối lượng cổ phiếu, nhiều khả năng đây là giao dịch chuyển từ sở hữu cổ phần của cá nhân sang tổ chức liên quan đến vị Chủ tịch này.

Trước đó, ngày 19/4, tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Saigontel đặt mục tiêu kinh doanh năm nay với doanh thu 4.000 tỷ đồng, tăng 205,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng, tăng 490,5% so với thực hiện năm 2023.

Cũng tại Đại hội, Saigontel thông qua kế hoạch chào bán 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ (tỷ lệ 50,7% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành), giá chào bán uỷ quyền cho HĐQT quyết định và dự kiến triển khai trong năm 2024.

Toàn bộ số tiền huy động, Saigontel dự kiến bổ sung vốn lưu động; tái cơ cấu lại các khoản nợ vay; tăng quy mô hoạt động, đầu tư góp vốn vào công ty con, liên kết.

Được biết, năm 2023, Saigontel cũng thông qua kế hoạch chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ (tỷ lệ 67,6% tổng số cổ phiếu lưu hành), dự kiến triển khai trong năm 2023.

Tuy nhiên, thực tế, Saigontel chưa triển khai phương án trên và năm 2024 đã hạ lượng cổ phiếu chào bán từ 100 triệu xuống 75 triệu cổ phiếu.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn