Ông Đặng Thành Tâm muốn sang tay 25 triệu cp Saigontel cho công ty liên quan?

Tại CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (Saigontel - Mã: SGT), ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị đăng ký bán 25 triệu cp, nhằm hạ sở hữu từ 35 triệu cp (23,7% vốn) xuống 10 triệu cp (6,8% vốn). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 6/5 đến 4/6.

Bên mua khả năng cao là CTCP Đầu tư Phát triển DTT, tổ chức ông Tâm cũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nguyên do là Đầu tư Phát triển DTT đăng ký mua 25 triệu cp (16,9% vốn) trong cùng thời gian. Trước giao dịch, đơn vị này chưa sở hữu cổ phần nào tại SGT.

Giá cổ phiếu SGT không quá biến động trong 3 tháng gần đây. Chiếu theo thị giá 11.750 đồng/cp kết thúc tháng 4, lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch trị giá khoảng 294 tỷ đồng.

Saigontel đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4. Năm 2024, công ty đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lãi trước thuế 450 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 và 6 lần so với thực hiện năm 2023. Trọng tâm vẫn là các hoạt động về bất động sản khu công nghiệp, bất động sản đô thị và dịch vụ viễn thông, xăng dầu. Nếu hoàn thành, đây là kết quả kinh doanh cao kỷ lục của đơn vị này.

Dỳ vậy, Saigontel không có kế hoạch chia cổ tức mà sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận tích lũy chưa phân phối để tái đầu tư, bổ sung vào vốn lưu động.

Năm 2024, dự kiến Saigontel sẽ tiếp tục thu xếp nguồn vốn khoảng từ 3.000 – 3.500 tỷ đồng thông qua việc tăng vốn cũng như huy động từ các đối tác chiến lược, vay ngân hàng, các định chế tài chính hoặc hợp tác đầu tư để tiến hành triển khai các dự án và bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Về kế hoạch tăng vốn, Saigontel triển khai phương án chào bán riêng lẻ 75 triệu cp, tương đương 50,7% khối lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đây là phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua nhưng chưa triển khai, do đang tiến hành các thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để thu hút vốn đầu tư từ nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Chủ tịch Đặng Thành Tâm, việc thực hiện các dự án sẽ phụ thuộc nhiều vào quá trình tăng vốn.

Xem thêm tại vietnambiz.vn