16:07, 31/05/2022

PGS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGS của CTCP Kinh doanh Khí miền Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty “ Kinh doanh xăng dầu, nhớt và các chất phụ gia liên quan đến xăng dầu, nhớt; xăng, dầu hỏa ”
            - Thời gian thực hiện: Tháng 06/2022
            - Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam, Lầu 4. Tòa nhà Petrovietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam vào thời gian từ ngày 12/07/2022. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX