Phạt nhiều doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin

Phạt nhiều doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin- Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin. Ảnh minh hoạ.

Mới đây, Thanh tra Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 công ty do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Công ty cổ phần Tân Thành Long An bị phạt 92,5 triệu đồng do có không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2023, Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; gửi nội dung CBTT không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về kết quả chào bán trái phiếu của doanh nghiệp đối với mã trái phiếu TLACH2126001; gửi nội dung CBTT định kỳ không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021.

Tiếp theo, Công ty cổ phần Thiết bị xử lý nước Setfil bị xử phạt 533.211.600 đồng, đồng thời bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch khi thực hiện bán 1.333.029 cổ phiếu NDW (tương ứng 13.330.290.000 đồng theo mệnh giá cổ phiếu NDW) từ ngày 15/3/2023 đến ngày 21/03/2023.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers bị xử phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng (Công ty không thực hiện giải thích nội dung hợp đồng mở tài khoản khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng).

Xem thêm tại cafef.vn