PLP: Giải trình biến động KQKD quý 2/2023 so với cùng kỳ năm trước

PLP: Giải trình biến động KQKD quý 2/2023 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê giải trình biến động KQKD quý 2/2023 so với cùng kỳ năm trước như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm