PLP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch mua tài sản với bà Mai Hồ Điệp

PLP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch mua tài sản với bà Mai Hồ Điệp

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch mua tài sản với bà Mai Hồ Điệp như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm