11:13, 29/08/2022

PNJ: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ Trịnh Thị Ngọc Hiếu

Trong bài viết này:

     Trịnh Thị Ngọc Hiếu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE