17:35, 13/09/2022

PNJ: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE