14:03, 24/08/2022

PNJ: Kết quả phân phối ESOP 2021 và phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo kết quả phân phối ESOP 2021 và phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE