16:59, 18/05/2022

POT: Người nhà lãnh đạo gom vào gần 600,000 cp

Tại CTCP Thiết bị Bưu điện (HNX: POT), ông Nguyễn Tuấn Hà, em bà Nguyễn Thị Bích Hồng - thành viên HĐQT, báo cáo vừa mua 574,280 cp ngày 11/05.

Trong bài viết này:

    Lượng cổ phiếu trên chiếm 2.96% vốn POT (ông Hà chưa sở hữu trước giao dịch). Cá nhân bà Hồng không nắm giữ cổ phiếu.

    Giao dịch được thực hiện theo phương thức thảo thuận, giá trị đạt gần 17 tỷ đồng (29,200 đồng/cp).

    Diễn biến giá POT

    Duy Na

    FILI