10:48, 17/03/2022

POW dự kiến bán khớp lệnh gần 2.9 triệu cp EIC

Ngày 16/03, HĐQT Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW) đã thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại CTCP EVN Quốc tế (UPCoM: EIC).

Trong bài viết này:

  Theo đó, POW dự kiến sẽ bán khớp lệnh toàn bộ gần 2.9 triệu đang sở hữu tại EIC. Với giá cổ phiếu EIC tại thời điểm 10h45 phiên 17/03 xấp xỉ 26,000 đồng/cp, ước tính POW có thể thu về gần 75 tỷ đồng từ thương vụ.

  Diễn biến giá cổ phiếu EIC từ đầu năm 2022 đến nay

  Về hoạt động kinh doanh, năm 2021, nhờ thực hiện được nhiều hợp đồng tư vấn giám sát các công trình điện, doanh thu thuần của EIC tăng gần 27% so với năm trước, lên gần 19 tỷ đồng.

  Bên cạnh đó, doanh thu tài chính của Công ty cũng tăng mạnh, gấp hơn 3 lần năm 2020, vượt hơn 198 tỷ đồng, nhờ nhận gần 75 tỷ đồng cổ tức từ dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 tại Campuchia.

  Cả năm, EIC lãi sau thuế gần 169 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần năm 2020.

  Kết quả kinh doanh của EIC những năm gần đây

  Thượng Ngọc

  FILI