08:30, 25/08/2022

PTC giảm lỗ sau soát xét

So với báo cáo tự lập, lỗ ròng bán niên 2022 của CTCP Đầu Tư Icapital (HOSE: PTC) giảm 2.34 tỷ đồng, từ gần 18 tỷ đồng xuống còn hơn 15 tỷ đồng sau soát xét.

Trong bài viết này:

  Chênh lệch này do khoản lỗ từ công ty liên doanh liên kết giảm từ 2.81 tỷ đồng xuống còn hơn 105 triệu đồng.

  Dù giảm lỗ sau soát xét, kết quả kinh doanh của PTC vẫn ảm đạm so với cùng kỳ năm trước khi quý 2/2021 có lãi ròng gần 16 tỷ đồng.

  Giải trình nguyên nhân, PTC lý giải trong quý 2/2022, thị trường chứng khoán trong nước có mức giảm điểm tương đối mạnh, thanh khoản thị trường cũng có xu hướng giảm liên tục trong giai đoạn này, dẫn đến giá cổ phiếu trong danh mục đầu tư của iCpaital giảm so với giá mua vào.

  Do đó, Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng tại thời điểm 30/06/2022 đối với khoản đầu tư này, với số tiền hơn 26 tỷ đồng trong quý 2 và gần 30 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022. Thêm vào đó, Công ty cũng trích lập dự phòng đầu tư vào công ty liên kết là CTCP Điện gió Hướng Linh 7 gần 3 tỷ đồng tại thời điểm 30/06/2022.

  Khang Di

  FILI