PVOIL (OIL) đạt 244 tỷ đồng lãi sau thuế quý I/2024, hoàn thành 41% kế hoạch năm

BCTC mới nhất của Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOIL (mã OIL) cho thấy, trong quý I, OIL ghi nhận doanh thu thuần đạt 29.624 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Với việc giá vốn tăng 45% lên 28.447 tỷ đồng, lợi nhuận gộp doanh nghiệp cũng tăng 20%, lên 1.177 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính của OIL tăng đến 30%, lên 207 tỷ đồng nhờ khoản chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính lại giảm 41%, còn 52 tỷ đồng chủ yếu do chi phí lãi vay giảm. Ngoài ra, chi phí bán hàng của OIL tăng 30%, lên 743 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 11%, lên 301 tỷ đồng.

Kết quả, OIL lãi trước thuế 299 tỷ đồng trong quý I/2024, tăng 5% so với cùng kỳ; nhưng lãi sau thuế giảm 8%, còn 244 tỷ đồng. Nguyên nhân do kỳ này, OIL phải trả gần 25 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp được hoãn lại, trong khi cùng kỳ chỉ là 3,2 tỷ đồng.

Năm nay, OIL đặt mục tiêu sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 5 triệu m3/tấn; doanh thu hợp nhất đạt 83.000 tỷ đồng (được xây dựng theo giá dầu thô kế hoạch 70 USD/thùng); lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 740 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 592 tỷ đồng. Như vậy, quý đầu tiên, OIL đã hoàn thành 41% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên bảng cân đối kế toán đến cuối quý I/2024, PVOIL có gần 36.660 tỷ đồng tổng tài sản, giảm 2.179 tỷ đồng so với đầu năm. OIL đang sở hữu hơn 4.634 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 743 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 2.744 tỷ đồng, còn 10.366 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng thêm 350 tỷ đồng, đạt 10.242 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 965 tỷ đồng, lên 5.136 tỷ đồng.

Trong khi đó, OIL còn 24.988 tỷ đồng nợ phải trả, giảm được 2.458 tỷ đồng. Chiếm nhiều nhất trong cơ cấu nợ của OIL là phải trả người bán ngắn hạn 11.018 tỷ đồng, chiếm 44%; vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 5.279,5 tỷ đồng, chiếm 21%.

Trong phiên giao dịch chiều ngày 03/05, cổ phiếu OIL đứng tại giá tham chiếu 9.300 đồng/CP.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn