Quốc Cường Gia Lai (QCG) không thu nổi 1 tỷ đồng lợi nhuận, mượn hàng trăm tỷ từ Chủ tịch, Tổng Giám đốc và nhiều cổ đông

CTCP Quốc Cường - Gia Lai (HoSE: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024. Theo đó, doanh thu thuần của QCG giảm 76,6% so với cùng kỳ, thu về vỏn vẹn 38,7 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp chỉ ghi nhận gần 6 tỷ đồng, giảm 63,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Quốc Cường Gia Lai (QCG) không thu nổi 1 tỷ đồng lợi nhuận, mượn hàng trăm tỷ từ Chủ tịch, Tổng Giám đốc và nhiều cổ đông
Doanh thu và lãi sau thuế quý I/2024 của QCGL

Doanh thu hoạt động tài chính ở mức 6,4 tỷ đồng, trong khi chi phí lên đến 9 tỷ đồng, trong đó, toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng giảm mạnh, từ 1,5 tỷ đồng xuống 321,6 triệu đồng; chi phí quản lý giảm nhẹ xuống 3,4 tỷ đồng.

Kết quả, 3 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận trước thuế của QCG đạt gần 872 triệu đồng, giảm mạnh 73% so với quý I/2023. Lãi sau thuế hợp nhất đạt hơn 651 triệu đồng, giảm 28% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của QCGL, doanh thu và lợi nhuận quý I/2024 sụt giảm do thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, thủ tục pháp lý dự án còn chồng chéo vẫn đang trong quá trình góp ý sửa đổi để hoàn thiện. Nên thủ tục triển khai các dự án đều không được giải quyết, do đó doanh thu và lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tại 31/3/2024, quy mô tài sản của Quốc Cường Gia Lai ở mức 9.515,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng nhẹ lên 29,6 tỷ đồng; phải thu khách hàng ngắn hạn tăng 36,6% lên 388 tỷ đồng. Hàng tồn kho ở mức cao với 7.033 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm, chủ yếu là bất động sản dở dang với 6.525 tỷ đồng.

Quốc Cường Gia Lai (QCG) không thu nổi 1 tỷ đồng lợi nhuận, mượn hàng trăm tỷ từ Chủ tịch, Tổng Giám đốc và nhiều cổ đông
Khoản 2.883 tỷ đồng QCGL nhận tiền từ Sunny cho Dự án Phước Kiển

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm nhẹ xuống 5.161 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 4.903,4 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức 4.562 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm (trong đó bao gồm 2.883 tỷ đồng nhận tiền từ Sunny cho Dự án Phước Kiển). Được biết, số tiền này liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát vừa được Hội đồng Xét xử đề nghị doanh nghiệp hoàn trả lại cho Trương Mỹ Lan để khắc phục sự cố.

Điểm đặc biệt của QCGL so với nhiều doanh nghiệp bất động sản là công ty nợ ngân hàng rất ít. Tại thời điểm cuối quý I/2024, QCG vay ngắn hạn Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Đà Nẵng 106,8 tỷ đồng với lãi suất 8,5% nhằm tài trợ vốn lưu động. Ngoài ra, doanh nghiệp vay dài hạn 257,55 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Gia Lai để tài trợ dự án thủy điện Iagrai 2 và Ayun Trung.

Quốc Cường Gia Lai (QCG) không thu nổi 1 tỷ đồng lợi nhuận, mượn hàng trăm tỷ từ Chủ tịch, Tổng Giám đốc và nhiều cổ đông
QCGL có 676,5 tỷ đồng khoản phải trả, phải nộp các bên liên quan là công ty và các cá nhân

Vay ngân hàng ít nhưng QCG có tới 676,5 tỷ đồng khoản phải trả, phải nộp các bên liên quan là công ty và các cá nhân.

Theo thuyết minh riêng nghiệp vụ các bên liên quan cho thấy, QCG mượn ông Lầu Đức Duy gần 71 tỷ đồng, mượn bà Nguyễn Thị Như Loan hơn 78 tỷ đồng, mượn ông Lại Thế Hà 18,2 tỷ đồng, bà Lại Thị Hoàng Yến hơn 9 tỷ đồng, bà Nguyễn Ngọc Huyền My 700 triệu đồng.

Đây vốn là những cái tên quen thuộc cho QCG “mượn tiền”. Được biết, bà Nguyễn Thị Như Loan là Tổng Giám đốc của QCG, còn Lầu Đức Duy là con rể bà Loan, bà Nguyễn Ngọc Huyền My là con gái bà Loan, ông Lại Thế Hà là Chủ tịch HĐQT của QCG, còn bà Lại Thị Hoàng Yến là con ông Lại Thế Hà.

Ngoài ra, OQGL còn mượn 272 tỷ đồng từ CTCP Bất động sản Hiệp Phúc, mượn Công ty TNHH XD&KD Nhà Phạm Gia 152,8 tỷ đồng, mượn CTCP thủy điện Mặt Trời 62 tỷ đồng, đặt cọc CTCP Lyn Property 12,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo quản trị Công ty, tính đến 31/12/20223, bà Loan đang nắm giữ gần 102 triệu cổ phiếu QCG. Các con bà gồm Nguyễn Quốc Cường - nắm 537.500 cổ phiếu, con gái Nguyễn Ngọc Huyền My - nắm hơn 39 triệu cổ phiếu và con rể Lầu Đức Duy - nắm hơn 10,5 triệu cổ phiếu QCG. Ngoài ra, các em của bà Loan gồm Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - nắm 9,7 triệu cổ phiếu, Nguyễn Thị Bích Thuỷ - nắm 81.750 cổ phiếu....

Tổng số cổ phần gia đình bà Loan sở hữu lên đến 166 triệu cổ phiếu QCG.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn