Quý 2/2024, có 69 mã bị cắt margin trên HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 2/2024.

Theo đó, trong danh sách mà HNX công bố có 69 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (cắt margin) trong quý II/2024.

Cụ thể: một số cổ phiếu nằm trong danh sách do lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính tổng hợp soát xét hoặc của cổ đông công ty mẹ tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là số âm gồm: AAV, BCC, BTS, ECI, HCT, HDA, HEV, HOM, ICG, LDP, MBG…

Ngoài ra, có 2 mã API, KTT còn thêm lý do tổ chức phát hành có báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán. Cùng chung "số phận" này có mã DVG của CTCP Đại Việt Group DVG và SRA của CTCP SARA Việt Nam.

Một số doanh nghiệp khác như API, CTC, FID, KTS, KTT, LCD, MHL, SD6, SMT, VE8 ghi nhận lỗ sau thuế 6 tháng tại báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

Cũng theo danh sách này, cổ phiếu MHL gây chú ý với lý do chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 quá 5 ngày so với hạn quy định. Tổ chức còn ghi nhận lỗ sau thuế 6 tháng và lỗ sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 6 tháng. Mặt khác, HNX đưa cổ phiếu MHL vào diện hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch.

Đáng chú ý, trong danh sách này có 6 mã sẽ bị huỷ niêm yết gồm: cổ phiếu TAR của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An; cổ phiếu DPC của CTCP Nhựa Đà Nẵng; cổ phiếu L62 của CTCP Lilama 69-2; cổ phiếu L61 của CTCP Lilama 69-1; cổ phiếu L43 của CTCP Lilama 45.3; cổ phiếu HTP của CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát.

Trước đó, HOSE thông báo có 83 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 2/2024. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu bị cắt margin lên 152 cổ phiếu trên hai sàn và hàng chục mã có nguy cơ hủy niêm yết.

Xem thêm tại vneconomy.vn