Quý I/2024, lãi Đầu tư Thương mại SMC (SMC) tăng 759,2% lên 179,41 tỷ đồng

Quý I/2024, lãi Đầu tư Thương mại SMC (SMC) tăng 759,2% lên 179,41 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận doanh thu đạt 2.229,5 tỷ đồng, giảm 42,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 179,41 tỷ đồng, tăng 759,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 4,1%, về 3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 57,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 91,53 tỷ đồng, về 67,58 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng đột biến 842,1%, tương ứng tăng thêm 291,97 tỷ đồng, lên 326,64 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 61,4%, tương ứng tăng thêm 58,9 tỷ đồng, lên 154,82 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 26,5%, tương ứng giảm 19,05 tỷ đồng, về 52,84 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2024, Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận lỗ 140,08 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 8,7 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý đầu năm 2024, lợi nhuận gộp mà Đầu tư Thương mại SMC tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ do ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến.

SMC ghi doanh thu tài chính tăng đột biến quý I/2024

SMC ghi doanh thu tài chính tăng đột biến quý I/2024

Đầu tư Thương mại SMC thuyết minh doanh thu tài chính tăng đột biến do chuyển nhượng chứng khoán, cổ tức được chia ghi nhận 309,8 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận âm 1,4 tỷ đồng. Trong đó, quý I/2024, Đầu tư Thương mại SMC đã bán ra toàn bộ 13,1 triệu cổ phiếu CTCP Thép Nam Kim (mã NKG) với giá gốc 89,5 tỷ đồng, giá bán khoảng từ 307,85 tỷ đồng đến 320,95 tỷ đồng.

Năm 2024, Đầu tư Thương mại SMC đặt kế hoạch doanh thu 13.500 tỷ đồng, giảm 1,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến lãi 80 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 925,3 tỷ đồng, tức tăng thêm 1.005,3 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm với số lãi 179,4 tỷ đồng, Đầu tư Thương mại SMC đã hoàn thành tới 224,3% so với kế hoạch lãi 80 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Đầu tư Thương mại SMC giảm 11,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 709,1 tỷ đồng, về 5.469,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.604,8 tỷ đồng, chiếm 29,3% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.373,5 tỷ đồng, chiếm 25,1% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 956,6 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 667,2 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng tài sản…

Trong đó, Đầu tư Thương mại SMC công bố danh sách nợ xấu 1.309,4 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng được 573,6 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I/2024.

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 9,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 292,9 tỷ đồng, về 2.724,4 tỷ đồng và bằng 278,8% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu chỉ 977,2 tỷ đồng).

Thêm nữa, cũng tại thời điểm cuối quý I/2024, nợ ngắn hạn ghi nhận 4.155,5 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn ghi nhận 3.544,1 tỷ đồng. Như vậy, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 611,4 tỷ đồng, hay hiểu đúng hơn Đầu tư Thương mại SMC đang sử dụng 611,4 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn (dưới 1 năm) để tài trợ cho tài sản dài hạn (kỳ hạn lớn hơn 1 năm).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/4, cổ phiếu SMC giảm 150 đồng, về 12.050 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn