R&H Group đã giảm 2.500 tỷ đồng dư nợ trái phiếu

tap-doan-rh-3764

R&H Group đã thu xếp thanh toán 2.500 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong 9 tháng đầu năm. Ảnh: Internet.

CTCP Tập đoàn R&H (R&H Group) vừa công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2023 với nhiều điểm đáng chú ý. Theo đó, công ty lỗ ròng đến hơn 296,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 11,2 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2022, R&H Group cũng lỗ 380,9 tỷ đồng.

Nhìn chung, với việc liên tục lỗ lớn ở BCTC năm 2022 và 6 tháng năm 2023, R&H Group ghi nhận lỗ sau thuế chưa phân phối đến cuối quý II/2023 lên đến gần 690 tỷ đồng. Kết quả này đã đẩy vốn chủ sở hữu công ty giảm 23,7% so với số đầu kỳ xuống còn 1.147,8 tỷ đồng.  

Về nợ phải trả, tổng nợ R&H Group số cuối kỳ đạt gần 8.947 tỷ đồng, giảm 17,9% trong đó: Nợ vay ngân hàng 372,9 tỷ đồng, nợ trái phiếu riêng lẻ 5.000 tỷ đồng (tương đương giảm 2.500 tỷ nợ trái phiếu so với số đầu năm), nợ phải trả khác 3.573,7 tỷ đồng.  

Theo tìm hiểu, 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ của R&H Group gồm trái phiếu mã RHGCH2124005 (3.000 tỷ đồng – kỳ hạn 36 tháng – phát hành từ ngày 6/12/2021 – 14/2/2021) và RHGCH2124006 (2.000 tỷ đồng – kỳ hạn 36 tháng – phát hành từ ngày 28/12/2021 – 21/3/2022).

Số dư nợ trái phiếu giảm là do 3 trái phiếu của R&H Group đáo hạn trong năm nay gồm: RHGCH2123002 (1.000 tỷ đồng) đáo hạn ngày 14/4, lô RHGCH2123003 (1.000 tỷ đồng) đáo hạn ngày 25/4 và lô RHGCH2123004 (500 tỷ đồng) đáo hạn ngày 3/5.

Như Nhadautu.vn từng đề cập, đằng sau thương vụ tái cấu trúc nợ kể trên của R&H Group là sự xuất hiện của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (UPCOM: VHD). 

Theo đó, VHD trong quý II/2023 đã M&A và sở hữu 100% vốn 2 công ty con là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends và Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng. Đây đều là 2 pháp nhân có liên hệ với nhóm R&H Group. 

Theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/4/2023 thông qua, VHD mua 83% phần vốn trong Công ty Friends với giá phí 987,5 tỷ đồng, mua 100% Mê Linh Thịnh Vượng với giá 950 tỷ đồng, tổng giá phí 1.937,5 tỷ đồng. Phần lớn nguồn vốn cho 2 thương vụ trên được một ngân hàng thương mại cấp tín dụng dài hạn. 

1.937,5 tỷ đồng là khoản tiền mà bên bán, tức R&H Group nhận được qua 2 thương vụ này và hỗ trợ đáng kể cho R&H Group thanh toán 3 lô trái phiếu đáo hạn được đề cập ở phần đầu bài viết.

Về phía VHD, doanh nghiệp này ghi nhận lỗ ròng trong quý III/2023, qua đó đánh dấu lỗ trong 2 quý liên tiếp.  

Cụ thể, VHD trong kỳ đạt 69,2 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn và các chi phí, VHD lỗ đến 67,2 tỷ đồng. Trước đó, công ty cũng lỗ gần 60,3 tỷ đồng trong quý II/2023. Tính ra, sau 3 quý đầu năm 2023, VHD đã lỗ đến gần 122 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản hợp nhất VHD tại ngày 30/9/2023 tăng mạnh từ 588,7 tỷ đồng lên gần 4.817 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hợp nhất 2 công ty con (sở hữu 100%) là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends và Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng.

Xem thêm tại nhadautu.vn