Sách giáo khoa tăng giá, một đơn vị của NXB Giáo dục Việt Nam báo lãi quý 3 tăng 21%

CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh (HNX: STC) báo lãi quý 3/2023 tăng 21% so với cùng kỳ, trong bối cảnh đầu năm học mới giá bán các loại sách giáo khoa trên thị trường tăng cao.

Sách giáo khoa tăng giá, một đơn vị của NXB Giáo dục Việt Nam báo lãi quý 3 tăng 21%

CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh (HNX: STC) báo lãi quý 3/2023 tăng 21% so với cùng kỳ, trong bối cảnh đầu năm học mới giá bán các loại sách giáo khoa trên thị trường tăng cao.

Quý 3/2023, STC ghi nhận doanh thu hơn 194 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá vốn ăn mòn 85% doanh thu nên lợi nhuận gộp chỉ tăng nhẹ 1% lên gần 29 tỷ đồng. Biên lãi gộp thu hẹp xuống 15%, từ mức 17% cùng kỳ.

Kỳ này, chi phí bán hàng đạt gần 10 tỷ đồng, biến động không nhiều so với cùng kỳ; trong khi chi phí quản lý tăng 28% lên 5.5 tỷ đồng. Sau khấu trừ, STC báo lãi ròng gần 5 tỷ đồng, tăng 21%.  

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng năm 2023 của STC
(Đvt: Tỷ đồng)

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của STC đạt hơn 332 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ và bằng 69% kế hoạch năm. Tuy nhiên, lãi trước thuế tăng 5% lên gần 12 tỷ đồng và thực hiện được 67% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/09/2023, quy mô tài sản của STC đạt hơn 290 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Công ty đang nắm gần 7 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, giảm 32%; trong khi đó, hàng tồn kho tăng mạnh 82% lên 174 tỷ đồng, chủ yếu do tăng hàng hóa.  

Ở bên đối ứng, nợ phải trả tại cuối tháng 9 khoảng 155 tỷ đồng, tăng 63% so với đầu năm. Biến động tới từ khoản phải trả người bán ngắn hạn 93 tỷ đồng, gấp 2.5 lần đầu năm, trong đó phải trả CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (HNX: SED) gần 66 tỷ đồng (chiếm 81% tỷ trọng). Hơn nữa, STC còn khoản vay ngắn hạn 18 tỷ đồng của Vietcombank - Chi nhánh Bình Tây (đầu năm không ghi nhận).

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu STC chững ở mốc tham chiếu 19,900 đồng/cp (kết phiên 12/10), tăng 18% so với đầu năm. Dù vậy, cổ phiếu này khớp lệnh rất ảm đạm trên HNX với chỉ vài trăm đơn vị mỗi phiên, thậm chí nhiều phiên không có giao dịch.

Diễn biến giá cổ phiếu STC từ đầu năm 2023 đến nay
Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh (STC) được thành lập từ năm 1982. Công ty hoạt động trong lĩnh vực in và phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo (tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam), sản xuất và kinh doanh các thiết bị trường học (tiêu thụ trên toàn quốc). Tại ngày 30/09/2023, cổ đông lớn nhất của STC là Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với tỷ lệ sở hữu 52.54%.

Thế Mạnh

FILI