SAF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAF của CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/01/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền:
          - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiềnnăm 2023
          - Tỷ lệ thực hiện: 30%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 01/02/2024
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco số 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1. P.Linh Tây, TP. Thủ Đức, Tp. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 01/02/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Xem thêm tại hnx.vn