SAF sắp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%

CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (Mã SAF - HoSE) thông báo ngày 24/1/2024 sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023.

Với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng), dự tính Safoco cần chi hơn 36 tỷ đồng cho đợt chi trả ngày 1/2 tới.

Trong kế hoạch 5 năm (2023-2027) được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, SAF dự kiến tỷ lệ cổ tức hàng năm đạt 30%/năm.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng năm 2023, SAF đạt gần 611 tỷ đồng doanh thu - đi ngang so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng - tương đương 73% kế hoạch cả năm.

Được biết, Tổng CTCP Lương thực Miền Nam (Mã VSF) và CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Mã SHS) đang là các cổ đông lớn tại SAF với tỷ lệ sở hữu lần lượt trên 40% và trên 16,6%.

>> Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) thông tin về phương án trả cổ tức năm 2023-2024

Xem thêm tại nguoiquansat.vn