Samland không trả cổ tức năm 2023 khi tiếp tục lỗ năm thứ hai liên tiếp

Trong năm 2024, Samland lên kế hoạch tổng doanh thu tăng 460% so với cùng kỳ, lên 29,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến lãi 1,17 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 15,62 tỷ đồng.

Nhận định về thị trường, Samland cho biết trong năm 2024, doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn trong hoạt động đầu tư và phát triển dự ánbất động sản. Nền kinh tế nói chung cơ bản vẫn khó dự báo, nhưng khả năng sẽ không có biến động quá lớn, mà mang tính hồi phục là chính.

Đối với hoạt động kinh doanh, trong năm 2024, Samland tập trung quyết liệt triển khai hoàn tất các thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng dự án Samland Riverside và dự án Nhơn Trạch (55,2 ha).

Ngoài ra, Công ty cũng cho biết sẽ tiếp cận các định chế tài chính, quỹ đầu tư nhằm huy động các nguồn vốn mới với chi phí hợp lý để tài trợ cho các dự án thời gian tới.

Được biết, trong năm 2023, tại hai dự án trọng điểm là Khu dân cư Samland Nhơn Trạch (55ha) và dự án Căn hộ Samland Riverside, Công ty cho biết cũng đối diện với tình trạng khó khăn tương tự của thị trường bất động sản khi các vấn đề thủ tục pháp lý đã và đang ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, với việc tiếp tục lỗ trong năm 2023, Samland trình cổ đông kế hoạch không trả cổ tức trong năm 2023.

Lỗ năm thứ hai liên tiếp, nâng lỗ luỹ kế lên 48 tỷ đồng, bằng 6,1% vốn điều lệ

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty Samland ghi nhận doanh thu đạt 12 triệu đồng, giảm 99,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 3.786,7 triệu đồng so với cùng kỳ lỗ 20.458 triệu đồng, tức tăng thêm 24.244,7 triệu đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 38,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 25,4 triệu đồng, về 41,2 triệu đồng; doanh thu tài chính giảm 74,4%, tương ứng giảm 1.943,2 triệu đồng, về 667,5 triệu đồng; chi phí tài chính bất ngờ ghi âm 6.577,7 triệu đồng so với cùng kỳ dương 24.873,1 triệu đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 29,2%, tương ứng giảm 1.244,4 triệu đồng, về 3.013,3 triệu đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý IV, lợi nhuận gộp tạo ra chỉ 41,2 triệu đồng, thấp hơn chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp là 3.013,3 triệu đồng, Công ty Samland chỉ thoát lỗ do ghi nhận chi phí tài chính âm tới 6.577,7 triệu đồng.

Lý giải việc ghi nhận chi phí tài chính âm, Công ty cho biết do ghi nhận lãi tiền vay là âm 6.577,7 triệu đồng.

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Samland ghi nhận doanh thu đạt 3.801,4 triệu đồng, giảm 52,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tiếp tục âm 15.619,5 triệu đồng so với cùng kỳ âm 61.785,9 triệu đồng.

Như vậy, Công ty Samland đã trải qua hai năm lợi nhuận âm liên tiếp, với việc tiếp tục lỗ trong năm 2023, tính tới 31/12/2023, tổng lỗ luỹ kế lên tới hơn 48 tỷ đồng, bằng 6,1% vốn điều lệ.

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, bên cạnh việc kinh doanh thua lỗ, năm 2023 còn ghi nhận quy mô tài sản của Công ty Samland giảm khá mạnh.

Cụ thể, tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty Samland giảm 22,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 257,7 tỷ đồng, về 898,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 665,3 tỷ đồng, chiếm 74,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 161,8 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản; và các khoản mục khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn bất ngờ giảm 61,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 259,4 tỷ đồng, về 161,8 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu do phải thu hợp tác đầu tư giảm từ 145,5 tỷ đồng, về 89,6 tỷ đồng; phải thu khác giảm từ 249,4 tỷ đồng, về 49,5 tỷ đồng …

Ngoài ra, trong kỳ, tài sản dở dang dài hạn biến động không đáng kể, tăng thêm 18,9 tỷ đồng, lên 665,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn chủ yếu 530,7 tỷ đồng dự án Khu dân cư Nhơn Trạch và còn lại 134,6 tỷ đồng dự án chung cư Samland Riverside.

Thêm nữa, cũng trong năm 2023, đối với danh mục đầu tư chứng khoán, Công ty Samland đã giảm giá trị đầu tư từ 56,9 tỷ đồng, về 22,4 tỷ đồng, tức giảm 34,5 tỷ đồng. Trong đó, bán toàn bộ danh mục đầu tư cổ phiếu SJS, HPG và SSI, hiện tại chỉ còn nắm giữ 22,4 tỷ đồng cổ phiếu DNP, trích lập dự phòng giảm giá 1,59 tỷ đồng.

Hủy kế hoạch niêm yết sàn HoSE do không đủ điều kiện

Một nội dung đáng chú ý khác, trong năm 2023, Công ty Samland thông qua kế hoạch hủy đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) như kế hoạch đã được thông qua trước đó.

Lý do được đưa ra do kế hoạch niêm yết trên HoSE hiện không còn phù hợp với định hướng của Công ty Samland trong thời gian tới.

Thực tế, Công ty SamLand là một trường hợp khá thú vị khi năm 2022, Công ty vừa báo lỗ 61,79 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 5,96 tỷ đồng. Bước sang năm 2023, Công ty tiếp tục lỗ năm thứ hai liên tiếp.

Được biết, SamLand là chủ đầu tư hai dự án là Nhơn Trạch 55,2 ha tại Đồng Nai và dự án SamLand Riverside tại Bình Thạnh (TP. HCM), đây là hai dự án lớn của Công ty chậm tiến độ. Trong đó, riêng dự án SamLand Riverside đang vướng mắc các quy định pháp luật về đất đai và chưa thể tiếp tục triển khai.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên SAM Holdings (mã SAM - Công ty mẹ sở hữu 85,71% vốn tại Công ty SamLand) hàng năm, lãnh đạo đều hứa hẹn sẽ gỡ khó và đẩy nhanh triển khai hai dự án nói trên và xem là tài sản “quý, có giá” của doanh nghiệp chưa khai thác. Tuy nhiên, đã nhiều năm qua, doanh nghiệp đã lỡ hẹn thời điểm thuận lợi để kinh doanh hai dự án nói trên.

Quay trở lại với câu chuyện niêm yết sàn HoSE, quy định hiện hành doanh nghiệp phải có lãi tối thiểu 2 năm liên tiếp. Với việc Công ty SamLand đang lỗ năm 2022, và tiếp tục lỗ trong năm 2023, nếu Công ty có lãi hai năm liên tiếp là năm 2024 và năm 2025 thì sớm nhất có thể niêm yết cũng phải là năm 2026.

Như vậy, có thể thấy, khi không đáp ứng điều kiện niêm yết, cũng như hoạt động kinh doanh lao dốc và chưa có dấu hiệu khởi sắc, Công ty Samland đã chủ động dừng kế hoạch niêm yết trên sàn HoSE.

Xem thêm tại baodautu.vn