Sao Thái Dương và Hodeco bị phạt do vi phạm trong giao dịch chứng khoán

Sao Thái Dương bị phạt hơn 267 triệu đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương vừa nhận quyết định xử phạt vi phạm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo quyết định xử phạt, Sao Thái Dương bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, công ty công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2022 và quý IV/2022 có nội dung sai lệch ở chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, so với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét và báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Với vi phạm này, Sao Thái Dương phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đó là buộc cải chính thông tin đối với nội dung sai lệch trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2022 và quý IV/2022.

Ngoài ra, Sao Thái Dương còn bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố thông tin trên hệ thống của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) tài liệu báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét.

Cùng với đó, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HoSE các tài liệu: báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất các quý IV/2022, quý II/2023, quý III/2023.

Với những vi phạm trên, tổng mức tiền phạt đối với Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương là 267,5 triệu đồng.

Hodeco bị UBCKNN phạt 235 triệu đồng

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco).

Theo đó, Hodeco bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, công bố thông tin không đúng thời hạn về tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Bên cạnh đó, Hodeco còn bị phạt 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính của công ty và báo cáo đại Hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Cụ thể, công ty không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm 2021 của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022.

Chưa hết, Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, Hodeco công bố thông tin sai lệch về số liệu tỷ lệ sở hữu trình bày tại thuyết minh Báo cáo tài chính riêng năm 2022.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với 3 hành vi vi phạm của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu là 235 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (9/1/2024).

Xem thêm: 'Ém' thông tin về trái phiếu và báo cáo tài chính, An Gia bị xử phạt

Xem thêm tại vietnamfinance.vn