Sau lùm xùm nợ thẻ tín dụng 8,8 tỷ đồng, lợi nhuận Eximbank 'lao dốc' trong 3 tháng đầu năm

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với lợi nhuận trước thuế xuống còn 661 tỷ đồng, giảm 24% so với 3 tháng đầu năm 2023.

Trong đó, nguồn thu lõi là thu nhập lãi thuần tăng trưởng 10% so với cùng kỳ, đạt 1.358 tỷ đồng. Mặc dù thu nhập lãi giảm 13,8%, chủ yếu do thu nhập từ lãi cho vay khách hàng, nhưng nhờ chi phí lãi vay tiết giảm gần 26% so với cùng kỳ giúp Eximbank ghi nhận thu nhập lõi tăng trưởng 2 chữ số.

Nguồn thu ngoài lãi giảm tới gần 51% trong quý I, xuống chỉ còn 219 tỷ đồng. Trong đó, lãi thuần từ dịch vụ ghi nhận giảm 24,4%, xuống còn 110,7 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 58,2%, xuống chỉ còn 83,7 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác lao dốc 45,7%, xuống chỉ còn 48,8 tỷ đồng; hoạt động chứng khoán đầu tư lỗ 24,3 tỷ đồng.

Sau lùm xùm nợ thẻ tín dụng 8,8 tỷ đồng, lợi nhuận Eximbank 'lao dốc' trong 3 tháng đầu năm
Tóm tắt kết quả kinh doanh của Eximbank (Nguồn: Giải trình KQKD quý I Eximbank)

Hoạt động góp vốn, mua cổ phần là mảng kinh doanh duy nhất tăng trưởng dương, tuy nhiên lại đóng góp không đáng kể, chỉ ở mức 330 triệu đồng.

Trong 3 tháng đầu năm, Eximbank tiết giảm chi phí hoạt động 9,9% so với cùng kỳ, xuống còn 634,6 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí cho nhân viên và chi cho hoạt động quản lý công vụ.

Do nguồn thu ngoài giảm mạnh, tổng thu nhập hoạt động của Eximbank ghi nhận giảm 5,4%, đạt 1.577 tỷ đồng. Trong quý I/2024, Eximbank trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp 3 lần, từ 92 tỷ lên 282 tỷ đồng, do đó lợi nhuận trước thuế của ngân hàng lao dốc tới 24% so với quý I/2023, xuống chỉ còn 661 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2024, quy mô tổng tài sản của Eximbank là 203.585 tỷ đồng, mở rộng thêm 1,1% so với thời điểm cuối năm 2023. Trong đó, cho vay khách hàng tăng trưởng 4,7%, lên 147.021 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng thêm 2,1%, đạt 1.569 tỷ đồng.

Sau lùm xùm nợ thẻ tín dụng 8,8 tỷ đồng, lợi nhuận Eximbank 'lao dốc' trong 3 tháng đầu năm
Phân tích chất lượng nợ vay Eximbank (Nguồn: BCTC Eximbank)

Về chất lượng nợ, số dư nợ xấu của Eximbank tăng 12,8% so với thời điểm hồi đầu năm, lên mức 4.204 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,65% vào cuối năm 2023, lên mức 2,86%. Ngoài ra, tiền gửi khách hàng tại Eximbank tăng 2,8% so với cùng kỳ, lên mức 160.659 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ vừa qua, ngân hàng thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 5.180 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Eximbank mới thực hiện được 12,8% kế hoạch. Năm ngoái, Eximbank cũng không thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ giao.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn