14:20, 21/10/2021

SB1: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SB1 của CTCP Bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
            - Thời gian thực hiện: Hạn chót nhận ý kiến phiếu lấy ý kiến từ cổ đông là ngày 15/11/2021
            - Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về địa chỉ số 54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An

  HNX