SDK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

SDK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDK của CTCP Cơ khí luyện kim như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim (địa chỉ: Đường số 2. Khu Công nghiệp Biên Hòa I, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), thời gian 8h00 - 15h00 từ thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 21/07/2023 và xuất trình căn cước công dân.

HNX