BCTC 2023 SDK - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 5 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 23,21% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 21,7%.
  • Chi phí tài chính tăng 6,23%, trong đó chi phí lãi vay tăng 11,66%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 8,9%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 26 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 42,66% và chi phí quản lý giảm 23%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây