SDP: Lãi ròng quý 2 vỏn vẹn hơn 25 triệu đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2023 của CTCP SDP (UPCoM: SDP), doanh thu Công ty đạt gần 38 tỷ đồng, song lãi ròng chỉ hơn 25 triệu đồng.

SDP: Lãi ròng quý 2 vỏn vẹn hơn 25 triệu đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2023 của CTCP SDP (UPCoM: SDP), doanh thu Công ty đạt gần 38 tỷ đồng, song lãi ròng chỉ hơn 25 triệu đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 của SDP
Đvt: Triệu đồng

Cụ thể, quý 2, doanh thu của SDP đạt gần 38 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp cải thiện lên mức 6%.

Về mặt chi phí, chi phí tài chính (phần lớn là chi phí lãi vay) ghi nhận 896 triệu đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp gần 856 triệu đồng, không thay đổi đáng kể so với cùng kỳ.

Lãi sau thuế quý 2 đạt hơn 25 triệu đồng, cùng kỳ lỗ ròng 551 triệu đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần Công ty đạt 36.2 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ. Song, Công ty tiếp tục lỗ ròng 2.8 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 1.9 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài chính, tính tới cuối quý 2, SDP có xấp xỉ 242 tỷ đồng tài sản, giảm 5% so với đầu năm. Nợ phải trả hơn 293 tỷ đồng, giảm 3%, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 29.8 tỷ đồng, giảm khoảng 19%. Vốn chủ sở hữu tính tới cuối quý 2 âm gần 52 tỷ đồng, lỗ lũy kế gần 199 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC Công ty

Kha Nguyễn

FILI