17:31, 13/06/2022

SHI: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE