SHI: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Đào Nam Phong

SHI: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Đào Nam Phong

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm