16:49, 31/08/2022

SHI: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Đào Nam Phong

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE